0
0,00
Baby thuis
Baby onderweg

Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 1. Over de algemene aankoopvoorwaarden en garantie van de consument
 2. Het plaatsen van uw bestelling
 3. Prijzen
 4. Betaling van uw producten
 5. Levering
 6. Recht van verzaking. Enkel voor internetverkoop aan de consument
 7. Garantiebepaling
 8. Contact op nemen BABY BUY IT
 9. Exportcontrole
 10. Gegevensbescherming
 11. Overmacht
 12. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen
 13. Algemeen
 14. Taal van de overeenkomst


1. Over de algemene aankoopvoorwaarden & garantie van de consument

IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

CHILDHOME BVBA
 Industriezone ‘Blauwe Steen’
Neerveld 13B
2550 Kontich
België

E-mailadres: contact@babybuyit.be
Telefoonnummer: +32 3 457 30 20
BTW nummer: BE0822.548.474

Wij waarderen het vertrouwen dat u in BABY BUY IT stelt en nemen uw rechten zeer ernstig op. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en uw aankopen op de website van BABY BUY IT. In deze algemene voorwaarden staan de woorden “wij” en “ons” voor BABY BUY IT, en “u” voor u als u consument. Door u toegang te verschaffen tot www.BABYBUYIT.be, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en tot de bepalingen en de voorwaarden hieronder na te leven. Deze algemene voorwaarden vormen, samen met uw orderbevestiging, de overeenkomst tot het leveren van artikelen uit onze collecties. Op deze overeenkomst is geen andere voorwaarden van toepassing. Van de overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per e-mail instemmen.

 

2. Het plaatsen van uw bestelling

2.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op www.BABYBUYIT.be in te vullen, deze bestelling te bevestigen en te versturen.

2.2 Op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een web bestelnummer via het door u opgegeven mailadres. Dit bestelnummer hebt u nodig voor alle eventuele toekomstige communicatie met BABY BUY IT met betrekking tot uw specifieke bestelling.

2.3 Door een bestelling te plaatsen, verbindt u zich ertoe producten te kopen volgens de door ons opgestelde voorwaarden.

2.4 Als wij uw bestelling aanvaard hebben, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze orderbevestiging per email. De orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze door ons verzonden wordt. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen wij trachten zo snel mogelijk contact met u op te nemen per email of telefoon.

2.5 Hoewel wij er alles aan doen om u de producten te leveren die op de orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze producten niet kunnen leveren omdat (a) deze niet meer geproduceerd worden of beschikbaar zijn, of omdat (b) wij niet in staat zijn alle noodzakelijke onderdelen te verkrijgen of omdat (c) de op de website vermelde prijs verkeerd is. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen en kunnen wij u alternatieve producten voorstellen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw bestelling annuleren voor de producten die wij niet kunnen leveren en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot die producten. De terugbetaling van dit geld is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde producten niet kunnen leveren.

2.6 BABY BUY IT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

2.7 BABY BUY IT levert enkel in Europa. Als u een leveringsadres opgeeft buiten Europa, kunnen wij de bestelling weigeren of annuleren.

2.8 Indien u alsnog een levering wilt buiten Europa, verzoeken wij u via email contact@babybuyit.be contact met ons op te nemen. Wij zullen trachten een passende oplossing te vinden en u hierover via email op de hoogte houden.

2.9 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Indien u geen 18 jaar bent, vragen wij om de bestelling door de ouders of een wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we vermoeden dat de bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3. Prijzen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten.

3.2 U dient steeds de BTW, tegen het tarief gespecificeerd op uw factuur, te voldoen.

3.3 Wij kunnen beslissen om bovenop de aankoopprijs ook verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat de aankoop definitief plaatsvindt.

3.4 Voor leveringen buiten België behouden wij het recht om verzendkosten aan te rekenen passend bij de grootte en het gewicht van de bestelling. U krijgt bij bestelling zo snel mogelijk een orderbevestiging waarop de betreffende verzendingskosten vermeld zijn.

4. Betaling van uw producten

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Wij aanvaarden betalingen via overschrijving, creditkaart (Visa of Mastercard) en contant bij afhaling.
Wij verzoeken om indien u een levering buiten Benelux vraagt, de betaling via overschrijving te doen, nadat u van ons een orderbevestiging gekregen hebt.

4.1.1 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditgegevens te geven op het moment dat u uw bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat u uw bestelling bevestigt. Wij beginnen niet eerder met de levering van uw producten, dan wanneer uw creditcardverstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen, zullen wij u dit laten weten. Uw creditcardadres moet overeenstemmen met het land waar de goederen geleverd moeten worden.

4.1.2 Indien u via bankoverschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek of pro forma factuur per mail en zullen uw producten geleverd worden nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Indien wij binnen 15 dagen na de datum van uw bestelling geen betaling ontvangen hebben, zullen wij uw bestelling annuleren.

4.2 U dient uw bestelling te betalen in de valuta die wordt aangegeven op de pro forma factuur.

4.3 Wij zenden u uw factuur tegelijk met de producten naar het adres dat u hebt aangegeven op uw orderbevestiging.

4.4 Alle artikelen blijven uitsluitend onze eigendom totdat zij volledig betaald zijn.

4.5 Wij behouden het recht een betaling via creditcard te annuleren indien
         a) het volledige of correcte bedrag niet betaald werd,
         b) niet aan de voorwaarden 4.1.1 werd voldaan,
         c) het leveringsadres zich buiten de Benelux bevindt.

 

5. Levering

5.1 Wij leveren u de producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

5.2 Wij leveren uw producten aan het leveringsadres zoals dit is vermeld op uw bestelformulier, tenzij u per creditcard betaalt voor uw producten. In dat geval leveren wij uw producten aan het factuuradres van uw creditcard zoals aangegeven op uw orderbevestiging.

5.3 Wij zullen alles in het werk stellen om uw producten binnen 14 dagen te leveren na het ontvangen van uw betaling. Leveringstijden van producten die op het moment van plaatsing van een bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en zijn niet altijd gelijk aan de daadwerkelijke leveringstijden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, noch korting of eventueel andere vorm van compensatie.

5.4 Leveringstijden en verzendingskosten zijn afhankelijk van de grootte van uw bestelling en uw leveringsadres.

5.5 Bestellingen worden verwerkt op werkdagen van maandag tot vrijdag van 08.30u tot 16.30u. Bestellingen die geplaatst worden na 16.30u, zullen de eerstvolgende werkdag worden verwerkt. Indien u een bestelling plaatst in het weekend, zal deze pas verwerkt worden de eerstvolgende maandag. Op zaterdag, zondag en Belgische feestdagen worden geen bestellingen verwerkt of verzonden.

5.6 BABY BUY IT levert alle bestelde producten van eenzelfde bestelling op hetzelfde moment. Leveringen worden niet gesplitst over verschillende dagen.

5.7 U hebt het recht om uw bestelling ten allen tijde voor de levering van de bestelling te annuleren door ons schriftelijk te contacteren en uw bestelnummer door te geven.

5.8 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen .

5.9 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over op het moment dat de producten worden geleverd.

5.10 Op het moment van levering van de producten aan onze expediteur sturen wij u per email een bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een geldig emailadres hebt aangegeven op het bestelformulier. Via het trackingnummer dat wordt voorzien door onze expediteur, kan u uw bestelling volgen op voorwaarde dat u een geldig mailadres hebt opgegeven bij uw bestelling.

6. Recht van verzaking.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

6.1 Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht en -Boek VI , heeft de consument het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling een retour aan te melden en vervolgens heeft u 14 dagen de tijd om de zending retour te sturen. BABY BUY IT hanteert de afleverdatum van de vervoerder als ontvangstdatum. Binnen deze termijn mag je het artikel bekijken (en/of passen), tenzij anders vermeld. 

6.2  Producten die niet meer in hun originele verpakking zitten, gebruikt, gemonteerd of beschadigd zijn worden niet teruggenomen.

6.3 De consument die van dit recht gebruik wenst te maken, moet BABY BUY IT hiervan binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk contacteren.

6.4 Bovendien dient u binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren , de gebruiksaanwijzing en de factuur / leveringsbon terug te sturen naar: CHIS NV, Neerveld 9, 2550 Kontich, België. Deze retour dient volledig op eigen kosten van de consument en op zijn eigen verantwoordelijkheid te gebeuren.

6.5 Binnen de 30 dagen na de aanvaarding van de terugname zullen wij de betaalde sommen terugstorten, met uitzondering van de leveringskosten.

6.6 BABY BUY IT kan terug gezonden artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de producten door de klant beschadigd werden, (of) de producten zich niet meer in de originele verpakking bevinden of de terugzending niet tijdig schriftelijk werd gemeld.

7. Garantiebepaling

Indien u consument bent, heeft deze garantie slechts een aanvullende werking. Deze garantie sluit de rechten die op basis van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen niet uit.

7.1 De waarborg is 24 maanden geldig op fabricagefouten vanaf de leverdatum. De waarborg geldt niet voor slijtage of beschadiging door: ongeschikt gebruik, gebrekkig onderhoud, verkeerde montage, ongelukken en dergelijke. Daaruit voortvloeiende kosten voor enige herstelling of desgevallend omruiling en transportkosten worden zonder verwijl aan de klant verrekend.

7.2 Faktuur en/of leverbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten aan BABY BUY IT voorgelegd worden bij eventuele retourzending.

7.3 Een correcte omschrijving en/of gegronde reden vergezeld met een afbeelding van het gebrek voor de terugzending dient schriftelijk te gebeuren en het kasticket en/of leverbon te vergezellen.

7.4 Voordat u uw zending retour stuurt, dient u schriftelijk contact op te nemen met BABY BUY IT. Niet vooraf aangemelde retourzendingen worden niet aanvaard.

7.5 De waarborg geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. In geen enkel geval is er een garantie voor een tweedehandsproduct. Vele “tweedehandsartikelen” voor de verzorging van kinderen kunnen potentieel gevaarlijk zijn. Als het om producten gaat die de veiligheid van de kinderen moet waarborgen, is het mogelijk dat de vereiste veiligheidsniveaus niet meer gehaald worden.

7.6 Eventuele omruiling of terugname kan niet worden geëist.

7.7 Op meubelen kan enkel vervanging worden geëist wanneer de schade wordt vastgesteld bij de levering en enkel indien de schade is gemeld binnen de 24 uur na levering. Na deze periode worden enkel wisselstukken toegestuurd op voorwaarde dat de consument afbeeldingen kan voorleggen.

7.8 Alle andere zichtbare gebreken moeten ons worden gemeld op het ogenblijk van het ontpakken zodat deze onmiddellijk door onze dienst na verkoop in behandeling kunnen worden genomen. Naar gelang de aard der gebreken zal de verdere afhandeling hiervan beoordeeld worden. Onze goederen worden steeds gecontroleerd voor de expeditie.

7.9 De leverancier behoudt het recht om nieuwe of ongebruikte goederen die transportschade opgelopen hebben niet te betalen of niet te vervangen, als u de goederen niet heeft afgetekend als “beschadigd” en als BABY BUY IT niet binnen de 24 uur na ontvangst van de levering schriftelijk op de hoogte werd gesteld voor de schade met bijhorend beeldmateriaal van het gebrek. In deze context verwijst “transportschade” naar schade aan de buitenste verpakking van de doos of houder en niet naar tekortkomingen of schade aan de inhoud van de individuele zaken.

8. Contact opnemen met BABY BUY IT (U kunt contact met ons opnemen):

8.1 Per mail: contact@babybuyit.be

8.2 Per telefoon: 0032 3 457 30 20

8.3 Per fax: 0032 3 457 99 19

8.4 Per post: CHILDHOME BVBA, Neerveld 13B, 2550 Kontich, België

Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste bestelling , dient u steeds uw web bestelnummer te noemen.

Onze klantendienst is beschikbaar op werkdagen tussen 8.30u en 16.30u.

9. Exportcontrole

U gaat akkoord met de naleving van alle wetten op de exportcontrole. U stemt ermee in om (a) geen producten te exporteren naar een land in strijd met een exportwet, en (b) geen producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of inwoner bent van een land waarnaar export van producten verboden is door een exportwet.

10. Gegevensbescherming

10.1 Wanneer u uw bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw bestelformulier, verwerken en gebruiken, teneinde uw bestelling te verwerken.

10.2 Wij werken samen met andere ondernemingen om u producten te kunnen leveren en mogen daaraan persoonsgegevens doorgeven. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens doorgeven aan de bedrijven die wij inschakelen voor de verzending van producten aan u of om u eventuele kortingen of gunstigere voorwaarden te kunnen garanderen.

10.3 Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden.

10.4 Telkens wanneer BABY BUY IT persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken.

10.5 Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. BABY BUY IT zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

11. Overmacht

Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of mislukkingen, indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

12. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

12.1 Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in België.

12.2 Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

13. Algemeen

13.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

13.2 Indien enige bepaling van de overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

14. Taal van de overeenkomst

14.1 BABY BUY IT website is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U kunt uw keuze maken door een land te kiezen of/en bovenaan op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en BABY BUY IT.

 
Top